Γάντια Μάχης , Στρατού, Επιχειρησιακά & Κυνηγιού

1.40