Τζόκεϊ Παραλλαγής Αεροπορίας Κεντητό Aξιωματικών

6.00 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Αεροπορίας