Τζόκεϊ Παραλλαγής Αεροπορίας Κεντητό Υπαξιωματικών

6.00 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Αεροπορίας