Μπερές Τύπου Γαλλίας Αεροπορίας Στρατού Με Εθνόσημο Αξιωματικών

10.00