ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Agility pole ( 1,6m) LIGASPORT

4.18 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Agility pole (1,2m) LIGASPORT

3.72 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Agility pole (1m) LIGASPORT

3.10 

ΡΑΒΔΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Eco base (plastic) – LIGASPORT

5.89 

ΣΤΑΦΑΝΙΑ

Flat ring (40cm) LIGASPORT

1.71 

ΣΤΑΦΑΝΙΑ

Flat ring (50cm) LIGASPORT

2.48 

ΣΤΑΦΑΝΙΑ

Flat ring (60cm) LIGASPORT

3.10 
11.94